Plakaten kan f.eks. bruges til at synliggøre Styrkeprøven på jeres skole. Download plakaten i enten A4- eller A3 format, skriv i det gule felt og udskriv derefter. 

 

                                        download A4 affisch              download A3 affisch

 

Du kan också spara ner en affisch med text och skriva ut i PDF-format. Efter att du har skrivit vad du vill ha på affischen, gör enligt följande:


• Tryck antingen på skrivarikonen eller "filer" i det övre vänstra hörnet och sedan

   "Skriv ut".
• Vid det övre vänstra hörnet kan du sedan välja PDF-skrivaren

   (till exempel. "Cute PDF Writer").
• Tryck sedan på "Skriv ut" i det nedre högra hörnet. Du kan nu spara affischen med
   texten som en fil i en mapp som du väljer.

 

Här är en video som beskriver hur du kan spara affischen:

http://www.youtube.com/watch?v=INLh11_NxhE 
  

Om du inte har en PDF-skrivare installerad på din dator: Använd "Cute PDF Writer" som kan laddas ner gratis här: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp

 

Här är en video som beskriver hur du hämtar och installerar "Cute PDF Writer":

http://www.youtube.com/watch?v=IyT2yrTm0JI