Styrkeprovet var tidigare en nordisk tävling för 7: e och 8: e grader i hela Skandinavien med priser i form av pengar. 
Inte så längre. Emellertid kan systemet fortfarande användas i idrott, för utbildning, händelser, eller på annat   
sätt. Alla klasser kan skapas och delta i systemet.
 
Styrkeprovet är nu ett träningsverktyg till exempel. göra små tävlingar bland skolelever kan utmana        
varandra i en serie av fysiska övningar.
 
Idrottslärare kan ansluta sig till klasser här. Idrottslärare kan snabbt skapa klassen på hemsidan och kommer att få en 
speciell log-in på webbplatsen. En idrottslärare kan skapa mer än en klass.